Vaikų gynimo dieną

         Trečiokai pynė Laimingos vaikystės vanikus ir sveikino visus su Vaikų gynimo diena.

         Antrokai ir ketvirtokai mokyklos kiemą puošė margaspalviais piešiniais ir simetriškumo simboliais. Pirmokai aplankė Palangos Birutės parką bei smagiai leido laiką vaikų žaidimų aikštelėje.

Išvyka į Vinetu kaimą

       Gegužės 31 d. pirmokai ir antrokai su savo mokytojomis R. Birškuviene ir M. Petrauskiene vyko į autentišką Šiaurės Amerikos indėnų stovyklavietę - Vinetu kaimą. Visus maloniai pasitiko indėnų vadas Bėgantis Jautis, kuris išmokė indėniškai pasisveikinti ir supažindino su indėnų kultūra, tikėjimu bei papročiais. Vaikai, susigalvoję indėnišką vardą, pabuvojo tradicinėje indėnų palapinėje Tipis, kur žaidė smagius indėnų žaidimus, klausėsi įdomių istorijų apie indėnų gyvenimą. Mokiniai savo jėgas išbandė dalyvaudami šaudymo iš lanko, indėniškos spjaudyklės ir kitų ginklų turnyruose.

Atrask Palangą!

         Paskutiniąją gegužės mėnesio dekadą mūsų 8 ir 9 klasių mokiniai skirtingomis dienomis dalyvavo Palangos moksleivių klubo organizuotame žygyje „Atrask Palangą“, kurio tikslas – įveikus pakankamai netrumpą maršrutą, surasti ir susipažinti su dešimčia įvairių Palangos istorinių vietų. Kiekvienas žygio taškas turėjo paslėptą žinutę su užduotimi ir nuoroda į kitą tašką. Atlikę visas pateiktas užduotis devintokai suskaičiavo apie 20 įveiktų kilometrų, aštuntokai - 11,3 m (deja, aštuntokams dėl techninių išmaniųjų įrenginių kliūčių 2 užduotys nebuvo įkeltos).

         „Pavargę, bet laimingi“, – taip savo nuotaiką po žygio, skirto Palangos grąžinimo Lietuvai šimtmečiui paminėti, apibūdino mokiniai.

Sveikiname

 

2 kl. mokinę Gretą Vaitekūnaitę

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2 klasės akordeonistę

tarptautiniame akordeonistų konkurse Latvijoje 

"CONCORD OF SOUNDS"

laimėjusią II vietą. 

 (mokytoja Nijolė Daukšienė)

Olympis 2021 - Pavasario sesija

         Kasmet mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ – rudens ir pavasario sesijose, kurio tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais bei skatinti jų mokymosi motyvaciją. Konkurse gali dalyvauti visi mokiniai ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos žinias. Užduočių yra įvairaus sudėtingumo – kiekvienam pagal gebėjimus ir įgūdžius. Visi dalyviai pelno padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. „Olympis 2021 –  Pavasario sesijoje“ dalyvavo 22 mūsų mokyklos mokiniai.

Aktyvi mokykla

Šventosios pagrindinė mokykla dalyvavo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskelbtoje aktyvių mokyklų atrankoje. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos  nutarimu, gegužės 18 d. mūsų mokyklai buvo suteiktas Aktyvios mokyklos statusas. Ši džiugi žinia ir toliau įpareigoja mus skirti nuolatinį dėmesį fiziniam aktyvumui, sveikai gyvensenai ir socialinei – emocinei aplinkai. Juk judėjimas, sportas – tai energija, sveikata, gerai praleistas laikas, puiki nuotaika ir kokybiška diena.

  

Pamoka Ventės rago ornitologijos stotyje

         Gegužės 11 dieną pirmos klasės mokinukai vyko į Ventės rago ornitologijos stotį plėsti pasaulio pažinimo pamokose įgytų žinių apie paukščius. Šia rytine Baltijos jūros pakrante driekiasi vienas didžiausių paukščių migracijos kelių, kuriuo per dieną praskrenda net iki 200 tūkstančių sparnuočių. Ventės Rago paukščių žiedavimo stotyje, kurią 1929 m. įsteigė garsus lietuvių ornitologas Tadas Ivanauskas, vaikai aplankė paukščių ekspoziciją, susipažino su Lietuvoje aptinkamomis paukščių rūšimis, mokėsi atpažinti paukščius, o savo žinias pasitikrino bei įtvirtino atlikdami kompiuterizuotą testą.

Vidinis gintaro pasaulis

         Trečios klasės mokiniai dalyvavo Palangos Gintaro muziejaus organizuotose nuotolinėse edukacijose, kurias pravedė muziejaus vyr. edukatorė Giedrė Miežetienė. Pirmosios edukacijos „Gintaro savybės“ metu vaikai išmoko atskirti gintarą nuo kitų medžiagų, bandymų metu įsitikino, kad gintaras degus ir lengvas, neskęsta sūriame vandenyje. Edukacinio užsiėmimo „Vidinis gintaro pasaulis“ metu mokiniai buvo pakviesti pasinerti į du pasaulius – mokslo ir meno. Pirmojoje dalyje sužinojo, kaip susidaro gintaras, inkliuzai, žvelgė į juos pro binokuliarą, mikroskopą, vaizdą matydami dideliame ekrane. Antrojoje dalyje – pamatytus augalų ir gyvūnų atvaizdus įprasmino liedami akvareles. Šios integruotos pasaulio pažinimo ir dailės pamokos paįvairino tradicines pamokas, o piešinių parodėlė džiugina ir puošia trečiokų klasę.

         P.S. Ateikite apžiūrėti parodos – su kaukėmis ir saugiu atstumu.

Nuotolinės saugaus eismo pamokos su policijos pareigūnais

         Balandžio  mėn. nuotolinėse 5 -7 kl. žmogaus saugos pamokose svečiavosi bendruomenės policijos pareigūnės Jurgita ir Paulina, kurios pravedė prevencines pamokas apie saugų eismą, priminė svarbiausias pėsčiojo ir dviratininko taisykles, akcentavo dviratininko šalmo dėvėjimo svarbą, paaiškino atsakomybę už kelių eismo taisyklių nesilaikymą ir pažeidimus. Mokiniai turėjo galimybę pademonstruoti saugaus eismo ir elgesio gatvėje taisyklių žinias, klausti ir diskutuoti su bendruomenės pareigūnėmis. Dėkojame Jurgitai Rinkevičienei ir Paulinai Rulevičė už bendradarbiavimą ir puikias saugaus eismo pamokas.

Puslapiai