Socialinis pedagogas

 

socialinė pedagogė 

 El. paštas: vaida.ziauberiene@sventosiospm.lt

Tel. +370 460 30665

Darbo grafikas

ANTRADIENIS 

KETVIRTADIENIS 

PIETŲ PERTRAUKA 

Kontaktinės valandos 

8.15 – 12.30 / 13.00 – 14.09 

8.15 – 12.30 / 13.00 – 14.09 

12.30 – 13.00 

Nekontaktinės valandos 

15.00 – 19.06 

15.00 – 18.06 

Darbo grafikas

Socialinio pedagogo funkcijos:

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
  • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
  • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
  • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
  • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
  • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
  • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
  • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
  • Socialinio ugdymo.