Socialinis pedagogas

 

Vyr. socialinė pedagogė Danutė Petkienė

 El. paštas: danute.petkiene@sventosiospm.lt

Tel. Nr. 8 612 42428

Darbo grafikas

Pirmadienis 

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.20 - 14.20

Pietų pertrauka

12.20-12.50

8.20 - 10.20

11.20-12.20

8.20 - 14.20

Pietų pertrauka

12.20-12.50

10.10 - 14.10

-


Darbo grafikas

Socialinio pedagogo funkcijos:

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
  • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
  • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
  • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
  • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
  • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
  • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
  • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
  • Socialinio ugdymo.