Be gimtosios kalbos - laisvė nekalbės

       Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

        Nors pandemijos bangos ir skalauja pajūrį, bet mūsų mokykla tęsia tradiciją ir vykdo kasmetinį projektą „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“. Šiuo projektu minimos Lietuvos valstybinės šventės, ugdoma ir puoselėjama meilė Lietuvai bei gimtajai kalbai.

Pilietinė judėjimo akcija Lietuvai

       Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

         Sausio 26 d. startavo geografijos mokytojo Egidijaus Šalkauskio inicijuota pilietinė judėjimo akcija "Lietuvai - 103-ji", skirta Vasario 16-jai paminėti. Akcijos tikslas - per 21 dieną, iki Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, nueiti/nubėgti 103 kilometrus. Būtina sąlyga - kiekvieną dieną įveikti bent po 1 km bei kasdien pasidalinti su mokytoju savo nueito/nubėgto atstumo rezultatų nuoroda. Rezultatai išties pradžiugino – akcijoje dalyvavo ne tik mokiniai – nuo jauniausiųjų iki vyriausiųjų, bet ir jų tėveliai.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

         Vasario 16-oji  - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.  1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama daktaro Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad atstatoma nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos Valstybė su sostine Vilniumi. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. 

„Tikiu, kad yra mūsų žemėj kalnelis, ant kurio sėdi Istorija ir, ištiesusi tokią rūsčią ir skaudžią mums ranką, motiniškai laimina mūsų Nepriklausomybės žygį“ (Justinas Marcinkevičius).

Žiema, žiema bėk iš kiemo

Kol „saulelė vėl atkopdama budino svietą“, 5 – 6 klasių mokiniai sukurtomis kaukėmis bando išvyti žiemą.

Užgavėnės

         Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą siekiant prisišaukti pavasarį bei žyminti paskutinę žiemos mėsiedo dieną. Šventė žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės deginimas.

Kubizmo stiliaus portretai, paremti Pablo Picasso darbais

5, 6 klasių mokiniai nuotolinių technologijų pamokų metu iš panaudotų kartoninių dėžių, remdamiesi Pablo Picasso darbais, kūrė kubistinio stiliaus portretus.

Mokyt. Justina Žemgulienė

Nuotolinis mokymas (is). I pusmečio mokinių darbai

1 klasė. Peržiūrėti

2 klasė. Peržiūrėti. Peržiūrėti.

3 klasė. Iš/ant sniego Peržiūrėti.

3 klasė. Natiurmortai. Peržiūrėti.

4 klasė. Peržiūrėti.

5, 6, 8 ir 10 kl. mokinių Kalėdinės dekoracijos. Peržiūrėti.

„Laisvės karta sako jiems AČIŪ“

         Sausio mėn., minint atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį, Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase vardu organizuotas vaikų piešinių konkursas „Laisvės karta sako jiems AČIŪ“. Tarp 2612 piešinių iš visos Lietuvos (rašinių – 309) pateko ir mūsų mokyklos 3 kl. mokinės Ievos Eglynaitės darbelis. Seimo narė Irena Haase kiekvieną konkurso dalyvį apdovanojo padėkos raštu ir savo FB paskyroje nuoširdžiai padėkojo visiems vaikams už atsiųstus darbus bei pasidžiaugė, kad mūsų šalyje auga tokie puikūs, kūrybingi ir Laisvę vertinantys žmonės. „Sveikiname visus konkurso dalyvius. Visi Jūsų darbai yra nuostabūs, šilti ir svarbiausia – turi labai gilią prasmę. Laisvės suvokimo atvaizdavimas, tam pasitelktas kūrybiškumas suteikia neišmatuojamo dydžio viltį, kad kasdien, kiekvieną minutę ir akimirką, Jūs, mieli konkurso dalyviai, esate ir būsite pasiruošę Ją išsaugoti bei perduoti ateities kartoms. Ačiū Jums visiems už tai.“

Olympis 2020 – Rudens sesija

         Kasmet mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis“ – rudens ir pavasario sesijose, kurio tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais bei skatinti jų mokymosi motyvaciją. Konkurse gali dalyvauti visi mokiniai ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos žinias. Užduočių yra įvairaus sudėtingumo – kiekvienam pagal gebėjimus ir įgūdžius. Visi dalyviai pelno padėkos raštus ir tušinukus „Olympis“, o laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais. „Olympis 2020 – Rudens sesijoje“ dalyvavo 19 mūsų mokyklos mokinių.


Geriausi rezultatai (diplomai bus įteikti sugrįžus į mokyklą):

Sveikiname

10 kl. mokinę Egidiją Japertaitę,

9 - 10 kl. mokinių lietuvių k. ir literatūros olimpiadoje Palangoje

laimėjusią III vietą.

Lietuvių kl. mokytoja Aistė Viskontė.

Puslapiai