Projektai

Palangos Šventosios pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“ (NR. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo (si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto dėka mokykla praturtėjo gamtos ir technologinių mokslų priemonių ir įrangos komplektais, skirtais 1 – 4 klasių mokiniams. Projekto svetainėje „Vedlys“ patalpinta medžiaga mokytojams, skirta padėti mokytojams ugdyti mokinių gebėjimus. naudojantis įsigytomis priemonėmis. Svetainės adresas: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 23 550 880,43 eurų.

Projekto trukmė – 48 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).