Priėmimas į mokyklą

Šventosios pagrindinė mokykla kviečia – ATEIK Į MŪSŲ BŪRĮ! MOKYKIS! KURK! TOBULĖK!

Prašymus dėl priėmimo į mokyklą galima teikti nuotoliniu būdu el. paštu info@sventosiospm.lt

Prie prašymų pridėkite ir asmens dokumentų kopijas (vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės/paso kopiją); 

Kilus klausimams susisiekite tuo pačiu el. paštu info@sventosiospm.lt arba telefonu +370 460 45151.

****************************

Mokinių priėmimo mokytis į Šventosios pagrindinę mokyklą ir/ar išbraukimo iš jos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

1 priedas. Prašymas į 1 - 4  klases. Parsisiųsti.

2 priedas. Prašymas į 5 - 8 klases. Parsisiųsti.

3 priedas. Prašymas į 9 - 10 klases. Parsisiųsti.

4 priedas. Sutartis pradinio ugdymo. Parsisiųsti.

5 priedas. Sutartis pagrindinio ugdymo. Parsisiųsti.

6 priedas. Išbraukimas. Parsisiųsti.

7 priedas. Atsiskaitymo lapelis. Parsisiųsti. 

****************************

M E S:

s i ū l o m e – jaukią aplinką, nedideles klases, draugišką atmosferą, edukacines išvykas, netradicines pamokas ir plačią popamokinę veiklą – ugdymąsi  įvairiuose  mokykliniuose ir Palangos sporto centro būreliuose bei St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klasėse Šventojoje!                                                      

k v i e č i a m e – mokinius, padėsiančius mums kurti ateities mokyklą, aktyviai dalyvaujančius jos gyvenime, siekiančius mokytis ir tobulėti!

g a r a n t u o j a m e – pavėžėjimą mokykliniu autobusu toliau kaip 3 km.  gyvenantiems mokiniams, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą, priderintą prie jūsų poreikių.