Aktuali informacija

Mokykla be COVID

Atsakingas už Covid-19 ligos valdymą mokykloje – direktorė Valda Šarkienė, tel. Nr. 8 460 45151, el.paštas – direktorius@sventosiospm.lt

Atsakingas už mokinių tyrimų atlikimą savikontrolei skirtais greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais – socialinė pedagogė Danutė Petkienė, tel. Nr. 8 612 42428, el. paštas danute.petkiene@sventosiospm.lt ir profesijos konsultantė Jolanta Liutikienė, el. paštas jolanta.liutikine@sventosiospm.lt

Savanoriškas mokinių testavimas greituoju antigeno testu

Mokiniai, pristatę tėvų užpildytą ir pasirašytą sutikimo formą, mokykloje savarankiškai, bet prižiūrint paskirtiems darbuotojams, atlieka savikontrolės tyrimą greitaisiais antigeno testais (rekomenduojama nepaskiepytiems ir nepersirgusiems mokiniams) – pirmadieniais, penktadieniais ir trečiadieniais (rotacijos principu) pagal nustatytą grafiką, mitybos kabinete. Tyrimas atliekamas paėmus nosies landos mėginį, o atsakymas gaunamas per 15-20 min.

Vaizdo įrašas, kaip atliekamas testas (instrukcija mokiniui iki 16 m.): https://www.youtube.com/watch?v=fqa1rQEU_3Q&t=62s

 

Jei nustatytas teigiamas savikontrolės testo rezultatas:

Jei mokiniui nustatytas teigiamas savikontrolės testo rezultatas, jis pamokose nebedalyvauja iki kontrolinio PGR tyrimo atlikimo mobiliajame punkte. Klasės mokiniai mokosi ir eina į mokyklą įprastai, iki kol bus gauti tikslūs PGR tyrimo rezultatai.

Tolimesnė eiga:

1. Jei mobiliajame punkte bus nustatytas teigiamas PGR testas, sergantis mokinys izoliuojasi, o klasė artimiausią darbo dieną atlieka antrąjį papildomą savikontrolės testą mokykloje ir trečiąjį – dar po 2 dienų.

Mokiniai, kurie nesutinka testuotis mokykloje savikontrolės būdu – izoliuojasi 10 dienų ir mokosi nuotoliniu savarankišku būdu.

Todėl rekomenduojame prasitestuoti visiems, neturintiems sveikatos problemų.

2. Jei mobiliajame bus nustatytas neigiamas PGR testas – visa klasė mokosi įprastai.

 

Paskiepytas ar persirgęs vaikas nesitestuoja ir saviizoliacija jam neprivaloma, mokosi kasdieniu kontaktiniu būdu mokykloje (auklėtojas šią informaciją turi žinoti).

Sutikimo dėl dalyvavimo tyrime ir asmens duomenų tvarkymo forma. Parsisiųsti.

 

Testavimo mokykloje organizavimo, vykdymo ir tyrimo rezultatų fiksavimo tvarka. Parsisiųsti.

Testavimo mokykloje organizavimo, vykdymo ir tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos pakeitimas Parsisiųsti.

 

Palangos miesto savivaldybė:

http://www.palanga.lt/naujienos/aktuali-informacija-susijusi-su-koronaviruso-gresmemis-ir-prevencija/6325

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

Mokykla be Covid https://mokyklabecovid.lt/ 

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso 

Sveikatos apsaugos ministerija:

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/artejant-mokiniu-atostogoms-svarbi-infor...

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vos-gavus-teigiama-savikontroles-testo-atsakyma-likusiai-klasei-taip-pat-rekomenduojama-is-karto-atlikti-savikontroles-testus

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras:

http://www.ulac.lt/:

Rekomendacijos mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu. Parsisiųsti.

Informacija apie mokyklos darbo organizavimą pandemijos laikotarpiu

Informacija apie trečiųjų asmenų patekimą į mokykla pandemijos laikotarpiu

 

Siekiant užtikrinti vaikų ir mokyklos darbuotojų saugumą, ribojamas trečiųjų asmenų patekimas į mokyklą. Lankytojai įleidžiami tik iš anksto susitarus. Jiems galioja bendros saugaus patekimo į įstaigą taisyklės:

·      dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);

·      laikytis saugaus ne mažesnio nei 2 metro atstumo vienas nuo kito;

·      įėjus į pastatą dezinfekuoti rankas;

·      laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

 Į mokyklą neįleidžiami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 Su mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistais susisiekti galite telefonu, el. paštu arba per TAMO.

Aktuali informacija teikiama telefonais arba el. paštu:

Direktorė Valda Šarkienė – 8 460 45 151, direktorius@sventosiospm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Malakauskienė - loreta.malakauskiene@sventosiospm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Baužienė -  8 610 10022, jurate.bauziene@sventosiospm.lt

Vyr. buhalterė Jūratė Valiukienė – 8 460 45 138 jurate.valiukiene@sventosiospm.lt

Švietimo pagalbos ir kiti specialistai (skambinti direktoriaus telefonu arba susisiekti tiesiogiai el paštu):

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 

Socialinė pedagogė Danutė Petkienė –  danute.petkiene@sventosiospm.lt

Logopedė, spec. pedagogė Regina Martišienė – regina.martisiene@sventosiospm.lt

Psichologas

Bibliotekininkė Zofija Klapatauskienė – zofija.klapatauskiene@sventosiospm.lt

ITC specialistas Rolandas Kapica - rolandas.kapica@sventosiospm.lt

Raštinės administratorė Odeta Eglynienė – info@sventosiospm.lt

 

Būkite sveiki! Saugokite save ir kitus!