Aktuali informacija oficialiose svetainėse

Palangos miesto savivaldybė:

http://www.palanga.lt/naujienos/aktuali-informacija-susijusi-su-koronaviruso-gresmemis-ir-prevencija/6325

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija:

https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso 

Sveikatos apsaugos ministerija:

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

Užkrečiamų ligų ir AIDS centras:

http://www.ulac.lt/:

Rekomendacijos mokinių psichikos sveikatos stiprinimui COVID-19 pandemijos metu. Parsisiųsti.

Informacija apie mokyklos darbo organizavimą pandemijos laikotarpiu

Informacija apie trečiųjų asmenų patekimą į mokykla pandemijos laikotarpiu

 

Siekiant užtikrinti vaikų ir mokyklos darbuotojų saugumą, ribojamas trečiųjų asmenų patekimas į mokyklą. Lankytojai įleidžiami tik iš anksto susitarus. Jiems galioja bendros saugaus patekimo į įstaigą taisyklės:

·      dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);

·      laikytis saugaus ne mažesnio nei 2 metro atstumo vienas nuo kito;

·      įėjus į pastatą dezinfekuoti rankas;

·      laikytis rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.

 Į mokyklą neįleidžiami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

 Su mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistais susisiekti galite telefonu, el. paštu arba per TAMO.

Aktuali informacija teikiama telefonais arba el. paštu:

Direktorė Valda Šarkienė – 8 460 45 151, direktorius@sventosiospm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Malakauskienė - loreta.malakauskiene@sventosiospm.lt

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Baužienė -  8 610 10022, jurate.bauziene@sventosiospm.lt

Vyr. buhalterė Jūratė Valiukienė – 8 460 45 138 jurate.valiukiene@sventosiospm.lt

Švietimo pagalbos ir kiti specialistai (skambinti direktoriaus telefonu arba susisiekti tiesiogiai el paštu):

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Indrė Steponavičienė– indre.steponaviciene@sventosiospm.lt

Socialinė pedagogė Danutė Petkienė –  danute.petkiene@sventosiospm.lt

Logopedė, spec. pedagogė Regina Martišienė – regina.martisiene@sventosiospm.lt

Psichologė Vilma Kalninienė –   vilma.kalniniene@sventosiospm.lt

Bibliotekininkė Zofija Klapatauskienė – zofija.klapatauskiene@sventosiospm.lt

ITC specialistas Rolandas Kapica - rolandas.kapica@sventosiospm.lt

Raštinės administratorė Odeta Eglynienė – info@sventosiospm.lt

 

Būkite sveiki! Saugokite save ir kitus!