Sveikatos specialistas

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Ieva Venckutė

El. paštas: ieva.venckute@palangosvsb.lt

Tel.: +370 460 30665

Sveikatos specialisto funkcijos

  • Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius sugebėjimus.
  • Ruošia ir tvarko dokumentaciją, susijusią su sveikatos priežiūros organizavimu.
  • Analizuoja mokinių sveikatos sergamumo roduiklius.
  • Prižiūri  mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą, jos įgūdžių formavimą.
  • Teikia informaciją ir konsultacijas kitais sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.
  • Ugdo sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius.
  • Teikia pirmąją medicininę pagalbą mokiniams.
  • Kaupia informaciją apie profilaktinius mkonių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus.
  • Užtikrina asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijų mokiniams įgyvendinimus.  

Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naaudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje tvarkos aprašas. Parsisiųsti

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką, psichotropines ar (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.