Mokytojai, švietimo pagalbos ir kt. specialistai:

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos, mokomieji dalykai ir kvalifikacinė kategorija

Kontaktai

 

1.

Birškuvienė Rasa

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 3 kl. vadovė

 

rasa.birskuviene@sventosiospm.lt

2.

Eglynienė Odeta

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

odeta.eglyniene@sventosiospm.lt

3.

Griškėnienė Ingrida

Anglų k. mokytoja metodininkė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, 10, 5 kl. vadovė

ingrida.griskeniene@sventosiospm.lt

 

4.

Jansonienė Alma

Vokiečių k.mokytoja metodininkė

                                            alma.jansoniene@sventosiospm.lt                                         

 

5.

Jucevičius Edmundas

Muzikos mokytojas metodininkas

   edmundas.jucevicius@sventosiospm.lt       

6.

Juozapaitienė Gražina

Rusų k. vyr. mokytoja

grazina.juozapaitiene@sventosiospm.lt

7.

Radzevičienė Rimtautė

Neformaliojo ugdymo mokytoja

rimtaute.radzeviciene@sventosiospm.lt

8.

Kapica Rolandas

Informatikos vyr. mokytojas

rolandas.kapica@sventosiospm.lt

9.

Kauliuvienė Veronika

Biologijos mokytoja metodininkė

veronika.kauliuviene@sventosiospm.lt

10.

Kažienė Monika

Šokio mokytoja

monika.kaziene@sventosiospm.lt

11.

Liutikienė Jolanta

 

Profesijos konsultantė; žmogaus saugos mokytoja; 8 kl.

vadovė

                                                     jolanta.liutikiene@sventosiospm.lt

12.

Martišienė Regina

 

Spec. pedagogė, logopedė; 

regina.martisiene@sventosiospm.lt

13.

Matuliavičienė Lina

Chemijos vyr. mokytoja

 

lina.matuliaviciene@sventosiospm.lt

14.

Vaida Žiauberienė

 socialinė pedagogė

vaida.ziauberiene@sventosiospm.lt

15.

 

Petrauskienė Meilutė

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 4 kl. vadovė

 

meilute.petrauskiene@sventosiospm.lt

16.

Petrauskienė Simona

Istorijos mokytoja

simona.petrauskiene@sventosiospm.lt

17.

Sendrauskienė Silva

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1 kl. vadovė

silva sendrauskiene@sventosiospm.lt

18.

Spučienė Janina

Matematikos vyr. mokytoja, 9 kl. vadovė

janina.spuciene@sventosiospm.lt

19.

Stonienė Marina

Fizikos mokytoja metodininkė

marina.stoniene@sventosiospm.lt

20.

Navickienė Daiva

Geografijos mokytoja metodininkė

daiva.navickiene@sventosiospm.lt

21.

Šimkevičienė Daiva

Dailės, technologijų vyr. mokytoja

daiva.simkeviciene@sventosiospm.lt

22.

Toliušienė Rimantė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 kl. vadovė

                   rimante.toliusiene@sventosiospm.lt                    

23.

Valantinaitė Rima

Tikybos (katalikų) vyr. mokytoja; PDDG auklėtoja, 

   rima.valantinaite@sventosiospm.lt

24.

Venslauskienė Eglė

Fizinio ugdymo mokytoja, 6 kl. vadovė

egle.venslauskiene@sventosiospm.lt

25.

Viskontė Aistė

Lietuvių kalbos mokytoja

aiste.viskonte@sventosiospm.lt

26.

Žulkus Linas

Technologijų mokytojas

linas.zulkus@sventosiospm.lt

27.

Piktuižienė Rima

Bibliotekos vedėja, neformaliojo ugdymo mokytoja

rima.piktuiziene@sventosiospm.lt