Mokinių saviraiškos programa „Kuriantys vaikai“

        Alma Pronckūnienė:„Mokinių saviraiškos programa „Kuriantys vaikai“ - Jurguciomokykla.lt Lapkričio 21d. 14.į Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos Aktų salę rinkosi mokLapkričio 21d. 14.00 val. į Palangos Vlado Jurgučio pagrindinės mokyklos Aktų salę rinkosi mokiniai, mokytojai, tėveliai. Čia vyko baigiamasis mokinių saviraiškos programos „Kuriantys vaikai“, skirtos Teatrų metams, renginys. Scenoje  išvydome mokinius, kurie  vaidino, šoko, išradingai pristatė kaukes. Kadangi ši programa skirta Teatrų metams,  mokiniai programos metu kūrė teatrinę atributiką, kaukes, savo mėgiamų personažų rūbus. Kūrybinių darbų paroda Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje veikė nuo lapkričio 18d.

Įspūdinga etnokultūros pamoka

         Gruodžio trečiąją dieną Šventosios pagrindinės mokyklos mokiniai, mokytojai, lopšelio – darželio „Sigutė“ auklėtiniai ir auklėtojos turėjo galimybę pamatyti įspūdingą renginį: mokyklos aktų salėje vyko aktorių Kristinos Bareikienės ir Daivos Guobytės Bložienės teatralizuota etninės kultūros pamoka „Gyvoji tradicija“. Pamokos tikslas –„aktualizuoti etninės kultūros vertingumą, supažindinti mokinius su pasakojamąja, smulkiąja bei dainuojamąja lietuvių tautosaka“.

Meilės gimtajam kraštui pamoka - per jo pažinimą

       Šventosios pagrindinė mokykla Adventą pasitiko renginiu, įkvepiančiu branginti gimtinę, domėtis jos praeitimi ir dabartimi, žymiais žmonėmis. Lapkričio 27 d. mokykloje tradicinių pamokų nebuvo: vyko etnokultūrinė kraštotyrinė mokinių ir mokytojų konferencija „Savo kraštą pažinti“.

Minėjome S. Nėries gimtadienį

       Lapkričio 17-22 dienomis Šventosios pagrindinėje mokykloje į gimtosios kalbos pamokas buvo integruotas S. Nėries, poetės, vadinamos Lietuvos lakštingala, 110 – ųjų gimimo metinių minėjimas. VI-X kl. mokiniai šiam įvykiui rengėsi iš anksto: skaitė S. Nėries kūrybą, mokėsi mintinai patikusius eilėraščius, darė kūrybines užduotis.  

Šviesos ir žodžio šventė 2014

       Lapkričio 10 dieną, pirmadienį, didžiulis trolis Mumis (mokyt. D. Petkienės dovana) mokyklos bendruomenę ir  smalsiuosius lopšelio darželio „Sigutė“ ugdytinius su jų auklėtoja Alma Valaitiene pakvietė į Šviesos ir žodžio šventę. Taip Šventosios pagrindinėje mokykloje prasidėjo 18-oji Šiaurės šalių bibliotekų savaitė. 2014-ųjų metų skaitymų tema - Troliai Šiaurėje. Tai reiškia, kad sutartu laiku šimtuose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų, mokyklų, vaikų darželių, dienos centrų ir t. t. balsu skaitomos ištraukos iš Šiaurės šalių literatūros.

Sėkmė dailės darbų konkurse

    Šių mokslo metų pradžioje sužinojome apie Liertuvos Nacionalinio kraujo centro organizuojamą mokinių kūrybinių darbų konkursą „Dovanok gyvenimą“. Nutarėme dalyvauti.

      Prieš imdamiesi darbo, 5-10 klasių mokiniai dailės pamokose susipažino su NKI pateikta vaizdine medžiaga, diskutavo apie neatlygintiną donorystę.

Duonos kelias

       Lapkričio 4 d. 4 ir 5 klasių mokiniai, lydimi mokytojų Meilutės Petrauskienės ir Valdos Šarkienės, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Duonos kelias“ Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje.

Lietuvos mokinių parlamento rinkimai

        Nuo 2000-ų metų kartą per dvejus metus 5-12 klasių mokiniai demokratiškai renka Lietuvos mokinių parlamentą. Jis atstovauja Lietuvos mokiniams, sprendžiant įvairius klausimus, svarstant visuomenės aktualijas. Būti kandidatais į parlamentą turi teisę 9-11 klasių mokiniai.

         Rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą mūsų mokykloje vyko 2014 m. spalio 24 d. Tą dieną 5-10 klasių mokiniai išrinko tris mokinius, kurie lapkričio 4 d. dalyvaus antrajame rinkimų etape Palangos mieste.

Integruota biologijos - technologijų (mitybos) pamoka

       Prieš pat rudens atostogas Šventosios pagrindinėje mokykloje aštuntoje klasėje vyko integruota technologijų ir biologijos pamoka ,,Apie sėklas“. Tam buvo skirtas trijų pamokų laikas.

       Biologijai skirtoje pamokos dalyje mokiniai sužinojo, kad sėkloje slypi būsimo augalo užuomazga - gemalas, aiškinosi sėklos sandarą. Prisiminė, kad sėklose yra sukauptos maisto medžiagos, aptarė, kokių sąlygų reikia, kad sėklos sudygtų, atkreipė dėmesį į tai , kad sėklos skiriasi dydžiu, forma, spalva, skoniu. Skonio savitumus buvo nutarta ištirti technologijų kabinete.

Mokiniai pagerbė Lietuvos Konstitucijos dieną

       Spalio 24 d. Šventosios pagrindinės mokyklos salėje vyko renginys – integruota istorijos pamoka ,,Konstitucija gyvai“.

       Išklausę istorijos vyr. mokytojo Stasio Baužio pranešimą apie Lietuvos įstatymų kūrimą bei įforminimą amžių eigoje, I – X klasių mokiniai ir parodė, kaip žino ir supranta Tėvynės konstituciją.

Puslapiai