Aktyvi pertrauka šokio ritmu

Kovo 7 - 9 dienomis ilgųjų pertraukų metu mokyklos kieme nuotaikingai nusiteikę būriavosi šokių entuziastai, norintys pertrauką išnaudoti aktyviai ir linksmai. Ne tik pradinukai, bet ir 5-10 klasių mokyklos mokiniai, skambant muzikai, kartu su fizinio ugdymo mokytoja Egle Venslauskiene.

Šventosios mokyklos mokiniai dalyvavo renginyje ,,Esu aš vėliava”

Kovo 11-ąją - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną - 3-6 klasių mokinės dalyvavo viename iš Palangos kultūros ir jaunimo centro organizuojamų ,,Esu aš vėliava” renginių. Šventosios centrinės aikštės paviljone kartu su miesto gyventojais mūsų mokinės bendruomeniškai paminėjo Kovo 11-ąją, iškilmingai skaitydamos eilėraščius apie Palangą, Baltiją, Lietuvą ir pavasarėjančią gimtinės gamtą.

Olympis 2021 – Rudens sesija

Kasmet mūsų mokyklos mokiniai dalyvauja tarptautiniuose edukaciniuose konkurse „Olympis“ bei "Kings" – rudens ir pavasario sesijose, kurių tikslas - sudominti mokinius mokomaisiais dalykais bei skatinti jų mokymosi motyvaciją. Konkursuose gali dalyvauti visi mokiniai ir pasitikrinti savo lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir biologijos, informacinių technologijų, istorijos, geografijos, fizikos, chemijos žinias.

Literatūrinė popietė, skirta I. Simonaitytei

Kovo 3 d. Lietuvoje ir visame pasaulyje minima Tarptautinė rašytojų diena, o mes šią dieną nusprendėme skirti išskirtinį dėmesį I. Simonaitytei - Mažosios Lietuvos rašytojai. Juk būtent šiuos, 2022 m., Lietuvos Respublikos seimas paskelbė I. Simonaitytės, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėjos, metais, siekdamas paminėti 125-ąsias autorės gimimo metines bei primindamas jos kūrybos svarbą. 

Patirtinis mokymasis žmogaus saugos pamokoje

Palangos Šventosios pagrindinėje mokykloje žmogaus saugos pamokose mokiniai turi galimybę pamokų metu įgytas žinias įtvirtinti bendruose susitikimuose su ugniagesiais gelbėtojais. Šių metų vasario 24 d. penktos ir devintos klasės mokiniai turėjo netradicinę žmogaus saugos pamoką, kurios metu atvykusi Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Palangos III pamainos ugniagesių komanda bendradarbiaujant su inspektorėmis mokiniams suorganizavo viktoriną.

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

,,MAŽA GARBĖ SVETIMOM KALBOM KALBĖTI, DIDI GĖDA SAVOS GERAI NEMOKĖTI“ - šiais prasmingais Jono Jablonskio žodžiais vasario 21 d. mūsų mokykloje pradėjome viktoriną ,,Esu lietuvis (-ė) ir kalbu lietuviškai”, skirtą Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti. 

Vienybė težydi!

Vasario 11 d. Šventosios pagrindinė mokykla simboliškai paminėjo artėjančią Vasario 16-ąją - Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Giedant ,,Tautišką giesmę”, jūros bangų ritmu plevėsuojant Lietuvos vėliavai, mokykloje kaip ir kasmet startavo projektas ,,Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios". Šių metų projekto šūkis - visiems puikiai žinomi Lietuvos himno žodžiai: ,,Vienybė težydi”. Pirmąjį trispalvės spalvomis pasidabinusį žiedą Tėvynei dovanojo 1-10 kl. mokiniai ir mokytojai, vieningai sukūrę gyvo žiedo kompoziciją mokyklos kieme. Tikimės, jog šis žiedas - tai ankstyvojo pavasario šauklys, kviečiantis mus visus džiaugsmingai bei patriotiškai sutikti Lietuvos valstybinę šventę - Vasario 16-ąją.

Video Peržiūrėti.

 

  

Netradicinė pamoka "Meile, kas tu esi?"

Vasario 11-12 dienomis Šventosios pagrindinėje mokykloje 4-6 klasių mokiniams vyko netradicinė dorinio ugdymo pamoka,  skirta artėjančiai šv. Valentino dienai paminėti. Pamokos metu susirinkę į mokyklos biblioteką mokiniai klausėsi bibliotekos vedėjos Rimos pasakojimo apie tai, iš kur kilo ši tradicija, kas iš tiesų buvo šv. Valentinas, kokie tradiciniai ženklai ir simboliai lydi šią linksmą šventę.  

Sveikiname

9 kl. mokinę Faustiną Eglynaitę

9-10 kl. mokinių biologijos olimpiadoje Palangos mieste

užėmusią III vietą.

(mokyt. Veronika Kauliuvienė)

Puslapiai