Šeimos herbai

Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

          Antrokai ir trečiokai, aptardami oficialius Lietuvos valstybės simbolius, kūrė savo šeimos herbus. 

Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena

         Kovo 11-ąją minime ypatingą datą – 1990 m. šią dieną lietuvių tauta visam pasauliui paskelbė, kad trokšta būti laisva ir nepriklausoma valstybė. Nuoširdžiai sveikiname jus 31-ųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metinių proga ir linkime, kad visuomet lydėtų sėkmingi darbai, prasmingos idėjos ir laisvės pojūtis.

Mokyklos administracija

Pradinukai: Skiriame Lietuvai

Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

         Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą pradinių klasių mokiniai paminėjo kurdami garsių Lietuvos žmonių, pasišventusių dirbti ir aukotis Lietuvai, portretus bei savo piešinėliuose gražiai išdėstydami kiekvienam lietuviui brangias spalvas. 

Nepriklausomai Lietuvai 31-eri

Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

         Visą projekto „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“ vykdymo laikotarpį istorijos, lietuvių kalbos, technologijų ir kitų pamokų metu su mokiniais buvo kalbama, diskutuojama apie Lietuvos valstybingumo kelią, laisvės troškimą ir signatarų ryžtą 1918 m. vasario 16 d. ir 1990 m. kovo 11 d. atkurti Lietuvos valstybės nepriklausomybę. 5 – 10 klasių mokiniai dalyvavo virtualiose viktorinose, tikrinosi istorines žinias, savo tautiškumą technologijų pamokų metu kūrybiškai išreiškė per Lietuvos valstybinių simbolių kūrimą iš gamtinių medžiagų ir namuose esančių daiktų. Pažiūrėkime. 

     

Antrokų pavasario pranašai

         Pavasarį bundanti gamta sugrąžina į gimtinę pavasario šauklius – paukštelius. Margaplunksnių sparnuočių laukia antrokai... 

Sveikiname

 

10 kl. mokinę Egidiją Japertaitę

Palangos miesto dailės olimpiadoje laimėjusią III vietą.

Mokyt. D.Šimkevičienė

 

 

Be gimtosios kalbos - laisvė nekalbės

       Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

        Nors pandemijos bangos ir skalauja pajūrį, bet mūsų mokykla tęsia tradiciją ir vykdo kasmetinį projektą „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“. Šiuo projektu minimos Lietuvos valstybinės šventės, ugdoma ir puoselėjama meilė Lietuvai bei gimtajai kalbai.

Pilietinė judėjimo akcija Lietuvai

       Projektas „Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“

         Sausio 26 d. startavo geografijos mokytojo Egidijaus Šalkauskio inicijuota pilietinė judėjimo akcija "Lietuvai - 103-ji", skirta Vasario 16-jai paminėti. Akcijos tikslas - per 21 dieną, iki Vasario 16-osios - Lietuvos valstybės atkūrimo dienos, nueiti/nubėgti 103 kilometrus. Būtina sąlyga - kiekvieną dieną įveikti bent po 1 km bei kasdien pasidalinti su mokytoju savo nueito/nubėgto atstumo rezultatų nuoroda. Rezultatai išties pradžiugino – akcijoje dalyvavo ne tik mokiniai – nuo jauniausiųjų iki vyriausiųjų, bet ir jų tėveliai.

Lietuvos valstybės atkūrimo diena

         Vasario 16-oji  - Lietuvos valstybės atkūrimo diena.  1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba, pirmininkaujama daktaro Jono Basanavičiaus, vienbalsiai priėmė Lietuvos Nepriklausomybės aktą, skelbiantį, kad atstatoma nepriklausoma demokratiniais pamatais sutvarkyta Lietuvos Valstybė su sostine Vilniumi. Aktą pasirašė visi dvidešimt Lietuvos Tarybos narių. 

„Tikiu, kad yra mūsų žemėj kalnelis, ant kurio sėdi Istorija ir, ištiesusi tokią rūsčią ir skaudžią mums ranką, motiniškai laimina mūsų Nepriklausomybės žygį“ (Justinas Marcinkevičius).

Žiema, žiema bėk iš kiemo

Kol „saulelė vėl atkopdama budino svietą“, 5 – 6 klasių mokiniai sukurtomis kaukėmis bando išvyti žiemą.

Puslapiai