Mokinių iniciatyvų skatinimo atrankos rezultatai

Palangos miesto savivaldybė skyrė finansavimą mokyklų mokinių iniciatyvų projektams paremti. Jo tikslas - skatinti mokinių iniciatyvas, tobulinti finansinio raštingumo ir verslumo įgūdžius, didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklas ir kurti atvirą sprendimų priėmimo kultūrą. Mūsų mokyklai skirta 600 eurų suma projektams įgyvendinti.

Paskelbus kvietimą teikti paraiškas, gegužės – birželio  mėnesiais klasių valandėlių metu mokiniai diskutavo, ieškojo informacijos savo projektų idėjoms. Juos konsultavo ir teikė metodinę pagalbą klasių vadovai – mentoriai. Direktoriaus įsakymu sudaryta Mokinių iniciatyvų projektų paraiškų vertinimo ir atrankos komisija, sudaryta iš direktoriaus pavaduotojo ugdymui, 2 mokytojų ir 4 mokinių, vertino projektų paraiškas, planuojamas išlaidas ir priemonių naudingumą. Birželio 16 d. kiekvieno klasės projektų autoriai turėjo galimybę viešai pristatyti savo parengtus projektus su lydimąja medžiaga. Po pristatymo Balsavimo komisijos nariai, į kurią po 5 atstovus delegavo kiekvienos klasės bendruomenė, kiekvienas balsavo už 3 labiausiai jiems patikusius projektus, o vertinimo ir atrankos komisija susumavo rezultatus ir paskelbė projektų sąrašą pagal balsavusių mokinių rezultatus – mažėjančia tvarka nuo daugiausiai balsų surinkusio projekto. Rezultatai pasiskirstė taip:

1. Mokyklos aktų salės garso aparatūros atnaujinimas – 20 balsų;

2. Programavimo robotai „Edbot ir Edbot Dream“ – 8 balsai;

3. Ekskursija paspirtukais „Šventosios pajūrio takais“ – 16 balsų;

4. Tinklinio aikštelės įrengimas – 21 balsas;

5. Lavinamieji edukaciniai žaidimai – 10 balsų;

Tinklinio aikštelės įrengimo projektas, sulaukęs didžiausio mokinių susidomėjimo, deja, neatitiko reikalavimų – nebuvo pagrįstas finansiniais skaičiavimais.

Nugalėtoju paskelbtas daugiausiai balsų surinkęs projektas, atitikęs visus kriterijus ir reikalavimus, skirtas mokyklos aktų salės įgarsinimo aparatūrai atnaujinti.

Šio projekto rengėjai privalės savo idėjas įgyvendinti iki 2022 m. gruodžio 10 d. Įgyvendinus projektą, jo rengimo grupė turės per 5 darbo dienas mokyklos administracijai pateikti projekto rezultatų ataskaitą.

Sveikiname nugalėtojus!

Mokyklos administracija