Žvejybos ir jūreivystės amatai Šventojoje

Ilgus amžius gyvenimas Šventojoje buvo susijęs  su žvejybos ir jūreivystės amatais. XIX a. pabaigoje veikė net Šventosios Jūreivystės mokykla! Tačiau mūsų laikais šie amatai pasitraukė į paveldo sritį. Apie praeitin grimztančius amatus jaunajai kartai antradienį papasakojo lektorius Kęstutis Oginskis. Vėliau planuojama ir praktinė veikla - kartu su technologijų mokytoju Linu Žulkumi praktinių užsiėmimų metu savanoriaujantys vyresniosios kartos bendruomenės nariai perduos jaunajai kartai ir dalinsis tarpusavyje jūrinio amato technologijomis.