Vizitinė kortelė

VIZITINĖ KORTELĖ

Trumpasis pavadinimas - Šventosios pagrindinė mokykla

Savivaldybės biudžetinė įstaiga

Mokyklos g. 10, Palanga  LT-00303, Palanga

Tel. Nr. +370 460 45151;

El. paštas info@sventosiospm.lt

svetainė: www.sventosiospm.lt

 

KLASIŲ KOMPLEKTAI:

1-4 klasių -  4

5-10 klasių - 6

MOKOSI 134 MOKINIAI

1-4 klasėse -  59 mokiniai

5-10 klasėse - 76 mokiniai

DARBUOTOJAI

MOKYTOJAI - 24, iš jų:

10 - vyr. mokytojų

7 - mokytojai metodininkai

7 - mokytojai

ŠVIETIMO PAGALBOS IR KITI SPECIALISTAI - 7

Spec. pedagogogas, logopedas metodininkas

Vyr socialinis pedagogas

Psichologas (III kategorija)

Profesijos konsultantas

Mokytojas padėjėjas

Bibliotekininkas

Sveikatos preižiūros specialistas

ADMINISTRACIJA - 5

Direktorius

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vyr buhalteris

Raštinės administratorius

TECHNINIS PERSONALAS - 13