Mokytojams

Darbo tvarkos taisyklėsParsisiųsti.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo  bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Parsisiųsti.

Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Mokinių pasiekimų, indvidualios pažangos stebėjimo ir pokyčių fiksavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.       

Mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliais įrenginiais taisyklės. Parsisiųsti.

Uniformų dėvėjimo tvarka. Parsisiųsti.

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Persirengimo, asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės. Parsisiųsti.

Mokinių elgesio taisyklės. Parsisiųsti.
Slaptažodžių naudojimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.