Mokiniams

Mokinių elgesio taisyklės. Parsisiųsti.

Uniformų dėvėjimo tvarka. Parsisiųsti.

Mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliais įrenginiais taisyklės. Parsisiųsti.

Persirengimo, asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės. Parsisiųsti.

Mokinių skatinimo ir drausminimo tavrkos aprašas. Parsisiųsti.

Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2023-2024 m. m. mokinių pavežėjimo mokykliniu autobusu grafikasParsisiųsti.