Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Pareigos, mokomieji dalykai ir kvalifikacinė kategorija

 

1.

Birškuvienė Rasa

Aukštasis; ŠU

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 4 kl. vadovė

 

2.

Chovrebovas Erikas

Aukštasis; Lietuvos sporto universitetas

 

Fizinio ugdymo mokytojas

 

3.

Griškėnienė Ingrida

Aukštasis; VPU;

KUKKI

 

Anglų k. mokytoja metodininkė, mokytojų atestacijos komisijos sekretorė, 7 kl. vadovė

 

4.

Jucevičius Edmundas

Aukštasis; Lietuvos muzikos akademija; Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji

muzikos mokykla

                        Muzikos mokytojas metodininkas

 

5.

Juozapaitienė Gražina

Aukštasis; ŠPI

 

Rusų k. vyr. mokytoja

 

6.

Kalninienė Vilma

Aukštasis; VU

 

Psichologė

 

7.

Kapica Rolandas

Aukštasis; KU

 

Informatikos vyr. mokytojas

 

8.

Kauliuvienė Veronika

Aukštasis; VPI

 

Biologijos mokytoja metodininkė

 

9.

Kažienė Monika

Aukštasis; KU

 

Šokio mokytoja

 

10.

Liustrovienė Aušra

Aukštasis; VPI

 

Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė

 

11.

Liutikienė Jolanta

Aukštasis; KU

Profesijos konsultantė; žmogaus saugos mokytoja; 5 kl.

vadovė

12.

Martišienė Regina

Aukštasis ŠU

 

Spec. pedagogė, logopedė;  9 kl. vadovė

 

13.

Matuliavičienė Lina

Aukštasis; KU

 

Chemijos vyr. mokytoja

 

14.

Petkienė Danutė

Aukštasis; ŠPI; KU

Vyr. socialinė pedagogė; etikos ir ekonomikos vyr. mokytoja, 8 kl. vadovė

15.

 

Petrauskienė Meilutė

Aukštasis; KU,

ŠPI; Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1 kl. vadovė

16.

Sendrauskienė Silva

Aukštasis; ŠPI

 

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 2 kl. vadovė

 

17.

Spučienė Janina

Aukštasis; VU

 

Matematikos vyr. mokytoja, 6 kl. vadovė

 

18.

Stonienė Marina

Aukštasis; VPI

 

Fizikos mokytoja metodininkė

 

19.

Šalkauskis Egidijus

Aukštasis; VPU

 

Geografijos mokytojas metodininkas

 

20.

Šimkevičienė Daiva

Aukštasis; ŠPI

 

Dailės, technologijų vyr. mokytoja

 

21.

Toliušienė Rimantė

Aukštasis; KU; VPI

 

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2 kl. vadovė

 

22.

Valantinaitė Rima

Aukštasis; KU

Tikybos (katalikų) vyr. mokytoja; PDDG auklėtoja, 10 kl. vadovė

23.

Valančauskas Stasys

Aukštasis; KU; Klaipėdos politechnikumas

 

Technologijų mokytojas

 

24.

Viskontė Aistė

Aukštasis; KU

 

Lietuvių kalbos mokytoja