Tvarkos, taisyklės

 

Darbo tvarkos taisyklės. Parsisiųsti.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo  bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka. Parsisiųsti.

 

Mokinių elgesio taisyklės. Parsisiųsti.

Pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Uniformų dėvėjimo tvarka. Parsisiųsti.

Mokinių naudojimosi mobiliaisiais telefonais ir kitais mobiliais įrenginiais taisyklės. Parsisiųsti.

Persirengimo, asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis taisyklės. Parsisiųsti.

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

Mokinių pasiekimų, indvidualios pažangos stebėjimo ir pokyčių fiksavimo tvarkos aprašas. Parsisiųsti.       

              Mokytojams                                                               Mokiniams