In memoriam

   

  

    Lapkričio 5 d. staiga užgeso ilgamečio Šventosios pagrindinės  mokyklos direktoriaus, mokytojo, kolegos Kazio Litvino gyvybė. Sunkią  netekties valandą dalijamės skausmu ir nuoširdžius užuojautos žodžius  tariame žmonai Janinai, sūnui Mantui, mamai, broliui ir kitiems  artimiesiems.

Šventosios pagrindinės mokyklos bendruomenė