Priėmimas į mokyklą

 

Šventosios pagrindinė mokykla kviečia – ATEIK Į MŪSŲ BŪRĮ! MOKYKIS! KURK! TOBULĖK!

 

Gerbiami tėveliai!

  • Jau galima teikti prašymus dėl vaikų priėmimo mokytis į 1 ir kitas klases.
  • Dėl šalyje paskelbto karantino Jūsų aptarnavimas iki karantino pabaigos vyks tik nuotoliniu būdu, vengiant tiesioginio kontakto.
  • Pasirašytus (ir nuskanuotus arba nupaveiksluotus) prašymus dėl priėmimo į mokyklą siųskite el. paštu sventosiosmokykla@gmail.com
  • Prie prašymų pridėkite ir asmens dokumentų kopijas (vaiko gimimo liudijimo ar asmens tapatybės kortelės/paso kopiją); kitų būtinų dokumentų kopijas bus galima pateikti iki 2020 m. rugsėjo 1 d.
  • Prašymo formą pasirinkite rasite žemiau.
  • Kilus klausimams susisiekite tuo pačiu el. paštu sventosiosmokykla@gmail.com arba telefonu 8 460 45151.

Mokinių priėmimo mokytis į Šventosios pagrindinę mokyklą ir/ar išbraukimo iš jos tvarkos aprašas. Parsisiųsti.

1 priedas. Prašymas į 1 - 4  klases. Parsisiųsti.

2 priedas. Prašymas į 5 - 8 klases. Parsisiųsti.

3 priedas. Prašymas į 9 - 10 klases. Parsisiųsti.

4 priedas. Sutartis iki 14 metų. Parsisiųsti.

5 priedas. Sutartis nuo 14 metų. Parsisiųsti.

6 priedas. Išbraukimas. Parsisiųsti.

7 priedas. Atsiskaitymo lapelis. Parsisiųsti. 

M E S:

s i ū l o m e – jaukią aplinką, nedideles klases, draugišką atmosferą, edukacines išvykas, netradicines pamokas ir plačią popamokinę veiklą – ugdymąsi  įvairiuose  mokykliniuose ir Palangos sporto centro būreliuose bei St. Vainiūno meno mokyklos muzikos ir dailės klasėse Šventojoje!                                                      

k v i e č i a m e – mokinius, padėsiančius mums kurti ateities mokyklą, aktyviai dalyvaujančius jos gyvenime, siekiančius mokytis ir tobulėti!

g a r a n t u o j a m e – pavėžėjimą mokykliniu autobusu toliau gyvenantiems mokiniams, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą, priderintą prie jūsų poreikių.