Ataskaitos

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.