Ataskaitos

Šventosios pagrindinės mokyklos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita. Parsisiųsti.

Šventosios pagrindinės mokyklos 2019 metų veiklos ataskaita.  Parsisiųsti.